Народното събрание одобри еднодневните трудови договори с промени на второ четене в Кодекса на труда.

Чрез тях ще се дава възможност на регистрираните земеделски стопани да сключват такъв вид договор с работник за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят и за професии, които не изискват специална квалификация.

 Договорите ще са за не повече от 90 работни дни в календарната година, а работодателите няма да изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, да връчват длъжностна характеристика или да издават заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока.

 Времето на работа няма да се признава за трудов, а само за осигурителен стаж.

Наетите лица запазват статута на безработни и регистрацията си в Бюрата по труда.

 Държавата ще продава кочаните с трудови договори на работодателите в селското стопанство. Цената ще е стойността на данъка и осигуровките, които ще се дължат за земеделския работник. Работодателите ще откъсват толкова квитанции, колкото покриват надницата на работника.

  Кочаните с договори ще представляват система за почасово заплащане в селското стопанство и вероятно всеки договор от кочана ще е за твърда сума.